Nedenleri

Akciğer Kanserinin Nedenleri Nelerdir?

Sigara

Tüm akciğer kanserlerinin %90’ı tütün (sigara, puro, pipo, vs) ile ilişkilidir. Kanser gelişme olasılığı sigara içmesigara

süresi ve içilen sigara miktarı ile artar. Sigara bırakıldıktan sonra normal hücrelerin gelişmesi ile her geçen yıl kanser
gelişme riski azalır. Ortalama olarak sigara bırakıldıktan 20 yıl sonra kanser riski hiç sigara içmemiş kişiler seviyesine gelir.

 

 

Ailevi yatkınlık

Tüm sigara içen kişilerde akciğer kanseri ortaya çıkmıyor olması sebebiyle yapılan araştırmalarda ailesinde akciğer ailekanseri olan kişilerde akciğer kanseri gelişme olasılığının diğer kişilere göre daha yüksek olduğunu göstermiştir. 18 ayrı ülkede 10.000’den fazla kişiyi kapsayan çalışmada akciğer kanserli hastaların DNA ‘larında akciğer kanserine yatkınlık oluşturan bir bozukluk olduğu tespit edilmiştir.

 

 

Radon gazı

Toprakta ve kayalarda bulunan bu gazın uzun süre solunması sonucu akciğer kanseri gelişmektedir. Batılı ülkelerde konut inşaatı yapılmadan önce radon gaz ölçümü yapılması zorunludur.

Asbest lifleri

Bu lifler geçmiş yıllarda endüstriyel olarak sık kullanılmakta idi. Günümüzde birçok ülkede kullanımı yasaklanmıştır. Daha çok mezotelyoma denilen kanser türüne yol açar, ancak sigara içen ve asbest liflerine uzun süre maruz kalan kişilerde akciğer kanseri gelişme riski çok yükselmektedir.

Geçirilmiş akciğer hastalıkları

Kronik obstruktif akciğer hastalığı geçirenlerde (sigara içmiş ya da içmemiş olsun) akciğer kanseri gelişme riski hiç sigara içmemiş kişilere göre 4-6 kat daha fazladır. Tüberküloz hastalığı sonrası akciğerde oluşan sekeller üzerinde nadir de olsa kanser gelişebilmektedir.