Akciğer Kanseri Tedavisi

Akciğer kanseri tedavisinde 3 ana yöntem mevcuttur:

1. Ameliyat – Cerrahi Tedavi

2. Kemoterapi – İlaç Tedavisi

3. Radyoterapi – Işın Tedavisi

 

Akciğer Kanseri Ameliyatı

kenan-can-ceylan kenan-can-ceyla1n

  • Akciğer kanserinde birinci evre ve ikinci evrede tercih edilen tedavi yöntemi ameliyattır.
  • Ucuncu akciğer kanserinde ise lenf bezlerine yayılma olmaması durumunda ve hastane şartları ve cerrahi ekibin tecrübesine bağlı olarak ameliyat uygulanabilir.
    • Mevcut hiç bir tedavi yönteminin ameliyat ile elde edilen başarılara yakın sonuçlara sahip olmadığı akılda tutulmalıdır.
  • Ameliyat akciğer kanseri konusunda tecrübeli göğüs cerrahları tarafından uygulanırsa başarı şansı yükslecektir.
  • Ameliyat 2 şekilde gerçekleştirilebilir: açık yöntem veya endoskopik (kapalı) yöntem şeklinde.
  • Ameliyat uygulanacak hastalarda kapalı ameliyat yani endoskopik ameliyat yöntemi (VATS LOBEKTOMİ) açık yönteme tercih edilmelidir. ( Kaynak: 2013 yılı Amerikan Göğüs Hastalıkları Birliği Akciğer Kanseri Tedavi Rehberi)
  • Açık yöntemde kaburgalar arasından yapılan kesi ile kanserli akciğer lobu çıkartılır.
  • Kapalı yöntemde ise kaburgalar arasından ilerletilen bir kamera yardımıyla elde edilen görüntüler kullanılarak göğüs boşluğu açılmadan operasyon gerçekleştirilir.

AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ

Akciğer kanserinde tedavi üç (3) kısımda değerlendirilir.

1- Cerrahi tedavi

2-İlaç tedavisi (Kemoterapi)

3-Işın tedavisi (Radyoterapi)

Hastalara bu tedavi yöntemleri doktorların uygun görmesi üzerine tek tek uygulanabileceği gibi birlikte de uygulanabilmektedir.

Akciğer kanseri evre 1, evre 2, evre 3 ve evre 4 olmak üzere toplam dört (4) evreye ayrılır.

Erken evre olarak kabul edilen evre 1 ve 2’de hastalık cerrahi olarak tedavi edilir.

Evre 3 ise 3A ve 3B olarak iki alt gruba ayrılır. Doktorların genel değerlendirmeleri sonrasında evre 3A hastalarına önce ilaç ve/veya ışınla tedavi yapılıp kanser kitlesi küçültülür ve sonrasında uygun ise cerrahi olarak çıkartılır.

Evre 3B ve Evre 4 ileri evre akciğer kanseri olarak kabul edilir, ilaç ve ışınla tedavi edilir. İlaç + ışın + cerrahi tedavinin başarılı olduğu çok seçili hastalar olabilmektedir.

CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Hastalara genellikle kanser cerrahisinin gereklerine uygun olarak anatomik rezeksiyon uygulanması tercih edilir. Anatomik rezeksiyonlar segmentektomi, lobektomi ve pnömonektomidir. Sağ akciğer üç ve sol akciğer iki adet lob olarak bilinen kısımdan oluşur. Anatomik rezeksiyon olarak tanımlanan ve en sık uygulanan yöntem lobektomidir.

PNÖMONEKTOMİ: Sağ veya sol akciğerin tümüyle çıkarılması işlemidir.

LOBEKTOMİ: Akciğerin bir tarafındaki lob olarak bilinen akciğer kısmının çıkarılması işlemidir.

SEGMENTEKTOMİ: Akciğer lobunu oluşturan segment adı verilen anatomik kısımların çıkarılmasıdır.

WEDGE REZEKSİYON: Akciğer lobunda sadece hastalıklı alanın çıkarılması işlemidir.

SLEEVE REZEKSİYON: Eskiden solunum kapasitesi kısıtlı hastalarda yapılırken günümüzde uygun her hastaya uygulanan bir akciğerin tamamının çıkartılması yerine bronkoplastik işlemler ile lobun çıkarılması işlemidir.

LENF BEZİ DİSEKSİYONU: Kanser ameliyatlarında anatomik rezeksiyon yapılırken kanser hücrelerinin yayılabilecekleri göğüs boşluğu içindeki lenf bezlerinin de çıkartılması işlemidir.

VİDEO YARDIMLI GÖĞÜS CERRAHİSİ (VİDEOTORAKOSKOPİK AMELİYATLAR)

Kamera yardımıyla göğüs boşluğuna girilerek yerine göre 1-2 cm büyüklüğünde bir ila dört adet delik açılarak yapılan kapalı ameliyat tekniğidir. Ameliyat maliyeti bu yöntemle daha fazla olmasına karşın hastalarda daha çabuk iyileşme, daha hızlı ayağa kalkma ve daha az ağrı avantajları en fazla bilinenleridir.

 

 

Tedavide amaç; hastalığın ortadan kaldırılması, yaşam süresinin uzatılması, yakınmaların ortadan kaldırılması ve daha kaliteli bir yaşam sağlanmasıdır.

 

 

Sevgili Hastalar ve Hasta Yakınları

 

Bu site sadece bilgilendirme amacli olarak duzenlenmistir. Hastaliklarin teshisi veya tedavisi icin alternatif yontemler sunmayi amaclamamaktadir.

 

Bir doktor tarafından muayne edilmeden, tetkikleri incelenmeden ve değerlendirme yapılmadan hastanıza bir tedavi yöntemi uygulanamayacağını önemle belirtirim.