Akciğer Kanseri Belirtileri

üçük bir akciğer kanseri belirti vermez. Büyümeye başlayıp etrafa doğru yayıldıkça belirti vermeye başlar. Aşağıda akciğer kanserinde görülebilecek bazı belirtiler mevcuttur:

Öksürüksirt-agrisi

Halsizlik

Nefes darlığı

Kemik ağrıları

Ses kısklılığı

İştahsızlık ve zayıflama

Ağızdan kan gelmesi

Akciğer kanseri belirtileri tüm diğer akciğer hastalıklarında görülen öksürük, nefes darlığı, halsizlik gibi yakınmalara benzediğinden bazen hasta ve yakınları tarafından üzerinde durulmaz. Bu durum hastalığın teşhisinde gecikmeye sebep olabilir. Bu nedenle özellikle sigara içen veya daha önce içmiş olan kişilerde ortaya çıkan bu tür belirtilerde gecikmeden bir doktora başvurmak gerekir.

Kanserin biraz daha ilerlediği durumlarda ise hastada belirgin zayıflama, vücudun farklı yerlerinde ağrılar, ağızdan kan gelmesi şeklinde daha ciddi yakınmalar ortaya çıkar.

Akciğer Kanserinde Erken Teşhis

kanserli

Akciğer kanserinde erken teşhis hastalıktan kurtulmanın en önemli kriteridir. Akciğer kanseri erken teşhisi için:

  • 55 yaşından sonra
  • Sigara öyküsü olan (günde 1 paket 15 yıl, günde 10 adet 30 yıl, günde 15 adet 20 yıl gibi)

hastaların herhangi bir yakınma olmasını beklemeksizin yılda bir kez düşük doz beilgisayarlı akciğer tomografisi çektirmesi gerekir. Bu durumda tümör küçükken ve yayılma yapmamışken tedavi etmek çok daha iyi sonuç vermektedir.

Hastalığın erken teşhis edilmediği durumlarda tümörün çapı büyür. Kanser yayılma (metastaz yapma) eğiliminde olur.

 

Yılda 1 kez çekilen düşük dozlu bilgisayarlı tomografilerin hastaların sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.

Bugün akciğer kanserinin erken teşhisinde kullanılabilecek güvenilir bir laboratuar testi yoktur.

Bronkoskopi herhangi bir bulgusu olmayan hastalarda önerilmez. Ancak, sigara öyküsü olan hastalarda radyolojik olarak belirti olmasa dahi belirgin yakınmaların (öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, ağızdan kan gelmesi, vb gibi) olması durumunda bronkoskopi faydalı olur.

PET-CT akciğer kanseri erken teşhisinde kullanılan yöntemlerden biri değildir. PET-CT sadece akciğer kanserini düşündüren radyolojik görüntülerin mevcut olması durumunda çekilmelidir.

Anne, baba veya kardeşlerde akciğer kanseri olması durumunda da tarama amaçlı olarak yılda bir kez düşük dozlu bilgisayarlı tomografi çekilmesi faydalı olur.